Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), Powiatowy Lekarz Weterynarii  informuje, że:

1. W ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii (adres siedziby: Kossaka 5 46-300 Olesno Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 34 358 26 18);

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na Powiatowego Lekarza Weterynarii mocą prawa unijnego i krajowego, w szczególności;

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą osoba fizyczna zwraca się do Powiatowego Lekarza Weterynarii;

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii nie posiada uprawnień do wydawania decyzji,  o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile;

5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach;

6. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7. Firmy, które mają dostęp do zbieranych danych osobowych: Ehost.pl, Marcel S.A, home.pl, Devroom Sp. z o.o

8. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest pan Piotr Moj pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznym: (34 358 26 18);

9. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oleśnie ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.