Zasady przeprowadzania kontroli urz臋dowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej PDF Drukuj
Wpisany przez Piotr Moj   
wtorek, 02 pa藕dziernika 2018 06:53

Zasady przeprowadzania kontroli urz臋dowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

(wybrane zagadnienia)

Kontrolami obj臋te s膮 wszystkie dzia艂alno艣ci nadzorowane przez Inspekcj臋 Weterynaryjn膮, zar贸wno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak r贸wnie偶 te, kt贸re pomimo takiego obowi膮zku nie zosta艂y zg艂oszone w艂a艣ciwemu organowi Inspekcji (dzia艂alno艣膰 nielegalna).

Przed rozpocz臋ciem kontroli osoby kontroluj膮ce musz膮 okaza膰 upowa偶nienie
do kontroli (nie dotyczy to osoby pe艂ni膮cej funkcj臋 organu) oraz legitymacj臋 s艂u偶bow膮 oraz pouczy膰 o przys艂uguj膮cych kontrolowanemu prawach i obowi膮zkach.

Osoby kontroluj膮ce musz臋 nosi膰 odznak臋 identyfikacyjn膮 na widocznym miejscu.

Podczas kontroli musi by膰 obecny kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upowa偶niona.

Osoby kontroluj膮ce mog膮:

- 偶膮da膰 pisemnych lub ustnych informacji,

- 偶膮da膰 okazania i udost臋pnienia dokument贸w lub danych informatycznych,

- pobiera膰 nieodp艂atnie pr贸bki do bada艅.

Z czynno艣ci kontrolnych zostaje sporz膮dzony protok贸艂, kt贸ry jest podpisywany przez kontroluj膮cego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protoko艂u pozostaje
u kontrolowanego (bez wzgl臋du na to czy kontrolowany z艂o偶y艂 zastrze偶enia do protoko艂u lub odm贸wi艂 jego podpisania).

Je偶eli kontrolowany nie zgadza si臋 z tre艣ci膮 protoko艂u mo偶e zg艂osi膰 zastrze偶enia. Zastrze偶enia musz膮 mie膰 form臋 pisemn膮 i zosta膰 zg艂oszone w艂a艣ciwemu organowi
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protoko艂u. Kontrolowany mo偶e r贸wnie偶 odm贸wi膰 podpisania protoko艂u i w贸wczas musi z艂o偶y膰 wyja艣nienia dotycz膮ce odmowy podpisu. Wyja艣nienia musz膮 zosta膰 zg艂oszone w艂a艣ciwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protoko艂u.

Informacje zawarte w protokole kontroli stanowi膮 podstaw臋 do dalszych dzia艂a艅 organu IW, w tym wydawania decyzji w post臋powaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomie艅 do organ贸w 艣cigania.

Do dzia艂alno艣ci nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania wi臋kszo艣膰 przepis贸w ustawy Prawo przedsi臋biorc贸w dotycz膮cych sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.

Kontrolowany jest zobowi膮zany do udzielania pomocy osobie kontroluj膮cej. Uniemo偶liwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagro偶one kar膮 aresztu, ograniczenia wolno艣ci lub grzywny.

Kierowanie gr贸藕b oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak r贸wnie偶 udaremnienie czynno艣ci wynikaj膮cych z nakaz贸w Inspekcji wydanych w zwi膮zku ze zwalczaniem chor贸b zaka藕nych zwierz膮t (np. nakazu zabicia zwierz膮t) stanowi przest臋pstwo zagro偶one karami grzywny, ograniczenia wolno艣ci albo pozbawienia wolno艣ci.

Osobom kontroluj膮cym mog膮 towarzyszy膰 funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.

Poprawiony: wtorek, 02 pa藕dziernika 2018 06:58
 

© 2010 BIP piwolesno.pl