Procedura otrzymania numeru paszowego PDF Drukuj
Wpisany przez Piotr Moj   
pi膮tek, 18 marca 2011 00:00

PROCEDURA OTRZYMANIA NUMERU PASZOWEGO

Rozporz膮dzenie 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj膮ce wymagania dotycz膮ce higieny pasz dotyczy:

PRODUKCJI PIERWOTNEJ oraz zwi膮zanych z ni膮 dzia艂a艅: transport, przechowywanie, prze艂adunek, mieszanie pasz na w艂asne potrzeby na bazie mieszanek paszowych uzupe艂niaj膮cych

呕YWIENIA ZWIERZ膭T przeznaczonych do produkcji 偶ywno艣ci

JAKIE WARUNKI NALE呕Y SPE艁NI膯:

- mieszanie, magazynowanie pasz musi odbywa膰 si臋 w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach- wydzielone strefy magazynowania paszy, materia艂贸w paszowych, strefa produkcji paszy itd. w/w pomieszczenia musz膮 by膰 zabezpieczone przed dost臋pem zwierz膮t, ptak贸w, gryzoni

- regularne kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja pomieszcze艅, sprz臋tu, pojazd贸w, urz膮dze艅 zwi膮zanych z produkcj膮 paszy i produkcj膮 zwierz臋c膮

- wdro偶y膰 system ochrony przed szkodnikami- stacje trutek w pomieszczeniach paszowych oraz obiektach produkcji zwierz臋cej

- wydzieli膰 miejsce do sk艂adowania 艣rodk贸w dezynfekcyjnych, instrukcja zastosowania i wykonania zabieg贸w dezynfekcyjnych

- miejsce do sk艂adowania nawoz贸w, odpad贸w, martwych zwierz膮t musi by膰 zamkni臋te i oznakowane: MATERIA艁 KATEGORII II

JAK膭 DOKUMENTACJ臉 NALE呕Y PROWADZI膯 W GOSPODARSTWIE:

- procedury produkcji paszy 鈥 opis procesu technologicznego, opis warunk贸w przechowywania, transportu pasz, receptura sporz膮dzania pasz dokumentowanie 藕r贸d艂a i ilo艣ci zakupionych koncentrat贸w, mieszanek paszowych pe艂noporcjowych, materia艂贸w paszowych, dodatk贸w paszowych itd.
- procedury dezynfekcji i deratyzacji (kontrola szkodnik贸w) i dokumentowanie wykonywanych zabieg贸w
- dokumentacja dotycz膮ca ka偶dorazowego zastosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin oraz preparat贸w biob贸jczych
- dokumentowanie stosowania nasion genetycznie zmodyfikowanych
- udokumentowanie post臋powania z martwymi zwierz臋tami, odpadami 鈥 UTYLIZACJA, DOKUMENT HANDLOWY potwierdzaj膮cy oddanie padliny do zak艂adu utylizacyjnego
posiadanie dokumentacji leczenia zwierz膮t 鈥 przechowywanie przez 3 lata

Nale偶y wdro偶y膰 DOBR膭 PRAKTYK臉 PRODUKCYJN膭 I ROLNICZ膭!!!


Ka偶dy rolnik lub przedsi臋biorca dzia艂aj膮cy na rynku pasz musi by膰 zarejestrowany jako producent pasz oraz posiada膰 przydzielony przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ole艣nie numer paszowy, przy czym, nale偶y spe艂nia膰 wymogi Rozporz膮dzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiaj膮cego wymagania dotycz膮ce higieny pasz. Nieprzestrzeganie przepis贸w mo偶e skutkowa膰 wymierzeniem kary grzywny.

Procedura otrzymania numeru paszowego

1.聽聽 Nale偶y uda膰 si臋 do kasy Urz臋du Miejskiego w Ole艣nie (budynek Urz臋du Skarbowego i Urz臋du Miasta w Ole艣nie), dokona膰 op艂aty skarbowej w wysoko艣ci 17z艂 na w艂asne dane. Nie trzeba podawa膰 celu op艂aty. Wp艂aty mo偶na dokona膰 przez internet.

Numer konta Urz臋du Miejskiego w Ole艣nie:

ING Bank 艢l膮ski O/Olesno 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

2.聽聽 Z dowodem dokonania op艂aty nale偶y uda膰 si臋 na ul. Kossaka 5 do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ole艣nie.

Wraz z dowodem wp艂aty nale偶y z艂o偶y膰 poni偶sze dokumenty:

- wniosek o wydanie numeru paszowego Wniosek o wydanie numeru paszowego
- zg艂oszenie zakresu dzia艂alno艣ci Zg艂oszenie zakresu dzia艂alno艣ci

Po okazaniu dowody op艂aty i z艂o偶eniu w/w dokument贸w zostanie pa艅stwu wydane za艣wiadczenie z numerem paszowym. Za艣wiadczenie wydawane jest na miejscu. Aby otrzyma膰 za艣wiadczenie nale偶y posiada膰 dow贸d osobisty w艂a艣ciciela gospodarstwa oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. Je偶eli gospodarstwo zosta艂o przepisane na inn膮 osob臋 i nie zosta艂o to wcze艣niej zg艂oszone, nale偶y posiada膰 akt notarialny.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem 34 3582618

Wniosek o wydanie numeru paszowego mo偶na przes艂a膰 elektronicznie poprzez skrzynk臋 podawcz膮 ePUAP - nale偶y wype艂ni膰 formularz wraz z za艂膮cznikami przejd藕 do formularza. Aby m贸c wys艂a膰 drog膮 elektroniczn膮 wniosek nale偶y posiada膰 konto na http://epuap.gov.pl oraz posiada膰 profil zaufany.

- mieszanie, magazynowanie pasz musi odbywa膰 si臋 w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach- wydzielone strefy magazynowania paszy, materia艂贸w paszowych, strefa produkcji paszy itd. w/w pomieszczenia musz膮 by膰 zabezpieczone przed dost臋pem zwierz膮t, ptak贸w, gryzoni

- regularne kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja pomieszcze艅, sprz臋tu, pojazd贸w, urz膮dze艅 zwi膮zanych z produkcj膮 paszy i produkcj膮 zwierz臋c膮
- wdro偶y膰 system ochrony przed szkodnikami- stacje trutek w pomieszczeniach paszowych oraz obiektach produkcji zwierz臋cej
- wydzieli膰 miejsce do sk艂adowania 艣rodk贸w dezynfekcyjnych, instrukcja zastosowania i wykonania zabieg贸w dezynfekcyjnych
- miejsce do sk艂adowania nawoz贸w, odpad贸w, martwych zwierz膮t musi by膰 zamkni臋te i oznakowane: MATERIA艁 KATEGORII II

Poprawiony: wtorek, 19 czerwca 2018 09:28
 

© 2010 BIP piwolesno.pl