ROZPORZ─äDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 lutego 2018 r. ASF PDF Drukuj Email
ASF - ASF
Wpisany przez Piotr Moj   
czwartek, 22 lutego 2018 13:54

Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r.
Poz. 360
ROZPORZ─äDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 9 lutego 2018 r.


zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie ┼Ťrodk├│w podejmowanych w zwi─ůzku z wyst─ůpieniem┬á afryka┼äskiego pomoru ┼Ťwi┼ä
Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz─ůt oraz zwalczaniu chor├│b zaka┼║nych zwierz─ůt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50) zarz─ůdza si─Ö, co nast─Öpuje:


┬ž 1. W rozporz─ůdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ┼Ťrodk├│w podejmowanych w zwi─ůzku z wyst─ůpieniem afryka┼äskiego pomoru ┼Ťwi┼ä (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 i 328) wprowadza si─Ö nast─Öpuj─ůce zmiany:


1) po ┬ž 1 dodaje si─Ö ┬ž 1a w brzmieniu:


ÔÇ×┬ž 1a. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem obj─Ötym ograniczeniami oraz obszarem zagro┼╝enia:
1) nakazuje si─Ö:


a) karmienie ┼Ťwi┼ä pasz─ů zabezpieczon─ů przed dost─Öpem zwierz─ůt wolno ┼╝yj─ůcych,

b) prowadzenie rejestru ┼Ťrodk├│w transportu do przewozu ┼Ťwi┼ä wje┼╝d┼╝aj─ůcych na teren gospodarstwa oraz rejestru wej┼Ť─ç os├│b do pomieszcze┼ä, w kt├│rych s─ů utrzymywane ┼Ťwinie,

c) zabezpieczenie budynku, w kt├│rym s─ů utrzymywane ┼Ťwinie, przed dost─Öpem zwierz─ůt wolno ┼╝yj─ůcych oraz domowych,

d) utrzymywanie ┼Ťwi┼ä w odr─Öbnych, zamkni─Ötych pomieszczeniach, w kt├│rych s─ů utrzymywane tylko ┼Ťwinie, maj─ůcych oddzielne wej┼Ťcia oraz niemaj─ůcych bezpo┼Ťredniego przej┼Ťcia do innych pomieszcze┼ä, w kt├│rych s─ů utrzymywane inne zwierz─Öta kopytne,

e) wykonywanie czynno┼Ťci zwi─ůzanych z obs┼éug─ů ┼Ťwi┼ä wy┼é─ůcznie przez osoby, kt├│re wykonuj─ů te czynno┼Ťci tylko w danym gospodarstwie,

f) stosowanie przez osoby wykonuj─ůce czynno┼Ťci zwi─ůzane z obs┼éug─ů ┼Ťwi┼ä, przed rozpocz─Öciem tych czyn- no┼Ťci, ┼Ťrodk├│w higieny niezb─Ödnych do ograniczenia ryzyka szerzenia si─Ö afryka┼äskiego pomoru ┼Ťwi┼ä, w tym mycie i odka┼╝anie r─ůk oraz oczyszczanie i odka┼╝anie obuwia,

g) bie┼╝─ůce oczyszczanie i odka┼╝anie narz─Ödzi oraz sprz─Ötu wykorzystywanych do obs┼éugi ┼Ťwi┼ä,

h) u┼╝ywanie przez osoby wykonuj─ůce czynno┼Ťci zwi─ůzane z obs┼éug─ů ┼Ťwi┼ä odzie┼╝y ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wy┼é─ůcznie do wykonywania tych czynno┼Ťci,

i) wy┼éo┼╝enie mat dezynfekcyjnych przed wej┼Ťciami do pomieszcze┼ä, w kt├│rych s─ů utrzymywane ┼Ťwinie, i wyj┼Ťciami z tych pomieszcze┼ä, przy czym szeroko┼Ť─ç wy┼éo┼╝onych mat powinna by─ç nie mniejsza ni┼╝┬á szeroko┼Ť─ç danego wej┼Ťcia lub wyj┼Ťcia, a d┼éugo┼Ť─ç ÔÇô nie mniejsza ni┼╝ 1 m, a tak┼╝e sta┼ée utrzymywanie tych mat w stanie zapewniaj─ůcym utrzymanie skuteczno┼Ťci dzia┼éania ┼Ťrodka dezynfekcyjnego,


j) sporz─ůdzenie przez posiadaczy ┼Ťwi┼ä spisu posiadanych ┼Ťwi┼ä, z podzia┼éem na prosi─Öta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bie┼╝─ůce aktualizowanie tego spisu,


k) zabezpieczenie wybiegu dla ┼Ťwi┼ä podw├│jnym ogrodzeniem o wysoko┼Ťci wynosz─ůcej co najmniej 1,5 m, zwi─ůzanym na sta┼ée z pod┼éo┼╝em ÔÇô w przypadku utrzymywania ┼Ťwi┼ä w gospodarstwie w systemie otwartym;


2) zakazuje si─Ö:


a) wnoszenia i wwo┼╝enia na teren gospodarstwa, w kt├│rym s─ů utrzymywane ┼Ťwinie, zw┼éok dzik├│w, tusz dzik├│w, cz─Ö┼Ťci tusz dzik├│w i produkt├│w ubocznych pochodzenia zwierz─Öcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w zwi─ůzku z art. 2 ust. 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 pa┼║dziernika 2009 r. okre┼Ťlaj─ůcego przepisy sanitarne dotycz─ůce produkt├│w ubocznych pochodzenia zwierz─Öcego, nieprzeznaczonych do spo┼╝ycia przez ludzi, i uchylaj─ůcego rozporz─ůdzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporz─ůdzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierz─Öcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z p├│┼║n. zm.2)), zwanych dalej ÔÇ×produktami ubocznymi pochodzenia zwierz─ÖcegoÔÇŁ, pochodz─ůcych z dzik├│w oraz materia┼é├│w i przedmiot├│w, kt├│re mog┼éy zosta─ç ska┼╝one wirusem afryka┼äskiego pomoru ┼Ťwi┼ä,


b) wykonywania czynno┼Ťci zwi─ůzanych z obs┼éug─ů ┼Ťwi┼ä przez osoby, kt├│re w ci─ůgu ostatnich 72 godzin uczestniczy┼éy w polowaniu na zwierz─Öta ┼éowne lub od┼éowie takich zwierz─ůt.ÔÇŁ;


2) w ┬ž 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:


ÔÇ×1) wnoszenia i wwo┼╝enia na teren gospodarstwa, w kt├│rym s─ů utrzymywane ┼Ťwinie, zw┼éok dzik├│w, tusz dzik├│w, cz─Ö┼Ťci tusz dzik├│w i produkt├│w ubocznych pochodzenia zwierz─Öcego, pochodz─ůcych z dzik├│w oraz materia┼é├│w i przedmiot├│w, kt├│re mog┼éy zosta─ç ska┼╝one wirusem afryka┼äskiego pomoru ┼Ťwi┼ä;ÔÇŁ.


┬ž 2. Rozporz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

Poprawiony: wtorek, 27 lutego 2018 13:16
 

© 2010 BIP piwolesno.pl