PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Moj   
wtorek, 13 marca 2018 09:49

G艂贸wny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczno艣ci bezwzgl臋dnego przestrzegania ZASAD BIOASEKURACJI- ulotka 12.03.2018

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018 10:29
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Moj   
wtorek, 27 lutego 2018 13:09

Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF terytorium Polski wynikaj膮cego z rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie 艣rodk贸w podejmowanych w zwi膮zku z wyst膮pieniem afryka艅skiego pomoru 艣wi艅, zmienionym rozporz膮dzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Wymagania ustanowione w tym rozporz膮dzeniu 聽maj膮 na celu zwi臋kszenie ochrony stad 艣wi艅 przed ASF w gospodarstwach, po艂o偶onych na聽 terytorium Polski poza obszarami obj臋tymi restrykcjami w zwi膮zku z wyst臋powaniem ASF (poza obszarem zagro偶enia, obj臋tym ograniczeniami i ochronnym).

Wymagania dla gospodarstw:

1. karmienie 艣wi艅 pasz膮 zabezpieczon膮 przed dost臋pem zwierz膮t wolno 偶yj膮cych,

 1. 2. prowadzenie rejestru 艣rodk贸w transportu do przewozu 艣wi艅 wje偶d偶aj膮cych na teren gospodarstwa oraz rejestru wej艣膰 do pomieszcze艅, w kt贸rych s膮 utrzymywane 艣winie
 1. 3. zabezpieczenie budynku, w kt贸rym s膮 utrzymywane 艣winie, przed dost臋pem zwierz膮t wolno 偶yj膮cych oraz domowych,
 1. 4. utrzymywanie 艣wi艅 w odr臋bnych, zamkni臋tych pomieszczeniach, w kt贸rych s膮 utrzymywane tylko 艣winie, maj膮cych oddzielne wej艣cia oraz niemaj膮cych bezpo艣redniego przej艣cia do innych pomieszcze艅, w kt贸rych s膮 utrzymywane inne zwierz臋ta kopytne,
 1. 5. wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z obs艂ug膮 艣wi艅 wy艂膮cznie przez osoby, kt贸re wykonuj膮 te czynno艣ci tylko w danym gospodarstwie,
 1. 6. stosowanie przez osoby wykonuj膮ce czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 艣wi艅, przed rozpocz臋ciem tych czynno艣ci, 艣rodk贸w higieny niezb臋dnych do ograniczenia ryzyka szerzenia si臋 afryka艅skiego pomoru 艣wi艅, w tym mycie i odka偶anie r膮k oraz oczyszczanie i odka偶anie obuwia,
 1. 7. bie偶膮ce oczyszczanie i odka偶anie narz臋dzi oraz sprz臋tu wykorzystywanych do obs艂ugi 艣wi艅,
 1. 8. u偶ywanie przez osoby wykonuj膮ce czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 艣wi艅 odzie偶y ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wy艂膮cznie do wykonywania tych czynno艣ci,
 1. 9. wy艂o偶enie mat dezynfekcyjnych przed wej艣ciami do pomieszcze艅, w kt贸rych s膮 utrzymywane 艣winie, i wyj艣ciami z tych pomieszcze艅, przy czym szeroko艣膰 wy艂o偶onych mat powinna by膰 nie mniejsza ni偶 szeroko艣膰 danego wej艣cia lub wyj艣cia, a d艂ugo艣膰 鈥 nie mniejsza ni偶 1 m, a tak偶e sta艂e utrzymywanie tych mat w stanie zapewniaj膮cym utrzymanie skuteczno艣ci dzia艂ania 艣rodka dezynfekcyjnego,
 1. 10. sporz膮dzenie przez posiadaczy 艣wi艅 spisu posiadanych 艣wi艅, z podzia艂em na prosi臋ta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bie偶膮ce aktualizowanie tego spisu,
11. zabezpieczenie wybiegu dla 艣wi艅 podw贸jnym ogrodzeniem o wysoko艣ci wynosz膮cej co najmniej 1,5 m, zwi膮zanym na sta艂e z pod艂o偶em 鈥 w przypadku utrzymywania 艣wi艅 w gospodarstwie w systemie otwartym.

W gospodarstwach obowi膮zuje r贸wnie偶 zakaz:

 1. 1. wnoszenia i wwo偶enia na teren gospodarstwa, w kt贸rym s膮 utrzymywane 艣winie, zw艂ok dzik贸w, tusz dzik贸w, cz臋艣ci tusz dzik贸w i produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego pochodz膮cych z dzik贸w 聽oraz materia艂贸w i przedmiot贸w, kt贸re mog艂y zosta膰 ska偶one wirusem ASF,
 1. 2. wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z obs艂ug膮 艣wi艅 przez osoby, kt贸re w ci膮gu ostatnich 72 godzin uczestniczy艂y w polowaniu na zwierz臋ta 艂owne lub od艂owie takich zwierz膮t,
 1. 3. karmienia 艣wi艅 zielonk膮 lub ziarnem pochodz膮cych z obszaru obj臋tego ograniczeniami lub obszaru zagro偶enia, chyba 偶e t臋 zielonk臋 lub to ziarno poddano obr贸bce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub sk艂adowano w miejscu niedost臋pnym dla dzik贸w co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem 艣winiom,
 1. 4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w kt贸rych s膮 utrzymywane 艣winie s艂omy na 艣ci贸艂k臋 dla zwierz膮t, pochodz膮cej z obszaru obj臋tego ograniczeniami lub obszaru zagro偶enia, chyba 偶e t臋聽 s艂om臋 poddano obr贸bce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub sk艂adowano w miejscu niedost臋pnym dla dzik贸w co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Wa偶ne daty:

Od dnia 28 lutego 2018 r.聽 鈥 powy偶sze wymagania obowi膮zuj膮 w gospodarstwach, w kt贸rych utrzymywane s膮 艣winie, zlokalizowanych na terytorium RP聽 poza obszarami obj臋tymi restrykcjami (poza obszarem zagro偶enia, obj臋tym ograniczeniami i ochronnym).

Od kwietnia 2018 r. 鈥 prowadzone b臋d膮 planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spe艂nienia ww. wymaga艅.

Post臋powanie w przypadku stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz膮t oraz zwalczania chor贸b zaka藕nych zwierz膮t:

W przypadku stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci w spe艂nianiu powy偶szych wymaga艅, powiatowi lekarze weterynarii:

1)聽聽聽聽聽 zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy b臋d膮 wydawa膰 decyzje administracyjne z nakazem 聽usuni臋cia uchybie艅 w czasie nie d艂u偶szym ni偶 5 miesi臋cy;

lub

2)聽聽聽聽聽 zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy b臋d膮 mogli wydawa膰 decyzje z nakazem uboju lub zabicia 艣wi艅 oraz 聽zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z mo偶liwo艣ci膮 uzgodnienia 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽z hodowc膮 czy 艣winie zostan膮 poddane ubojowi w rze藕ni, czy te偶 ubojowi na u偶ytek w艂asny;

3)聽聽聽聽聽 zgodnie z art. 48 b ust. 3 b臋d膮 wydawa膰 decyzje 聽z nakazem uboju lub zabicia 艣wi艅 i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusuni臋cia uchybie艅 po czasie okre艣lonym w pkt 1);

4)聽聽聽聽聽 za ubite lub zabite 艣winie nie przys艂uguje odszkodowanie ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa.

5)聽聽聽聽聽 Nie wcze艣niej ni偶 po up艂ywie roku od czasowego wstrzymania utrzymywania 艣wi艅, hodowca mo偶e zg艂osi膰 si臋 do powiatowego lekarza weterynarii, 偶e spe艂ni艂 wymagania. Je偶eli kontrola weterynaryjna przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierz膮t wyka偶e, 偶e w gospodarstwie zapewniono spe艂nianie wymaga艅, powiatowy lekarz weterynarii mo偶e uchyli膰 zakaz utrzymywania w gospodarstwie 艣wi艅.

Istnieje mo偶liwo艣膰 skorzystania ze wsparcia聽 finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli 艣wi艅 w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wyp艂ata 艣rodk贸w finansowych b臋dzie realizowana przez Agencj臋 Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywane jest wsparcie w wysoko艣ci 132 PLN/za 1 sztuk臋 艣wini/rok przez 3 lata za ka偶dy rok nie utrzymywania 艣wi艅:

 1. za ka偶d膮 艣wini臋, w gospodarstwach utrzymuj膮cych do 50 艣wi艅,
 2. w gospodarstwach utrzymuj膮cych powy偶ej 50聽聽 艣wi艅, wsparcie b臋dzie wyp艂acane maksymalnie za 50 sztuk.

G艂贸wny Lekarz Weterynarii przypomina!!!!!

Afryka艅ski pom贸r 艣wi艅 (ASF) wyst臋puje w Polsce od lutego 2014 roku.

To 艣miertelna, zaka藕na oraz zara藕liwa choroba 艣wi艅 oraz dzik贸w. Nie zagra偶a 偶yciu i zdrowiu cz艂owieka. Powoduje jednak znaczne straty dla w艂a艣cicieli 艣wi艅 oraz dla producent贸w mi臋sa wieprzowego.

Jak rozpozna膰 ASF?

U zwierz膮t wyst臋puj臋 gor膮czka, mo偶e osi膮ga膰 nawet do 42掳C, przy艣pieszony oddech, osowia艂o艣膰, mo偶liwa utrata apetytu i pragnienia (niekoniecznie), przekrwienia lub zasinienia mog膮 wyst膮pi膰 na uszach, ogonie, ko艅czynach i klatce piersiowej. Zazwyczaj pierwsze w stadzie choruj膮 du偶e sztuki: lochy, knury, tuczniki. Padni臋cia nawet pojedynczych 艣wi艅 w stadzie mog膮 by膰 skutkiem rozwijania si臋 zaka偶enia 艣wi艅 wirusem ASF w gospodarstwie. Nie nale偶y zatem zwleka膰 ze zg艂oszeniem informacji o niepokoj膮cych objawach do lekarza weterynarii opiekuj膮cego si臋 stadem lub do najbli偶szej lecznicy dla zwierz膮t. W przypadku wykrycia ASF w gospodarstwie, w kt贸rym przestrzegane s膮 przepisy prawa dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t oraz identyfikacji i rejestracji 艣wi艅 鈥 w艂a艣cicielowi przys艂uguje pe艂ne odszkodowanie za zabite zwierz臋ta, zniszczone produkty i sprz臋t w gospodarstwie.

Szczeg贸艂owe informacje na stronach: https://www.wetgiw.gov.pl/ASF lub u w艂a艣ciwego powiatowego lub wojew贸dzkiego lekarza weterynarii.

Poprawiony: wtorek, 27 lutego 2018 13:40
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 nast臋pna > ostatnia >>

Strona 2 z 8

© 2010 BIP piwolesno.pl